قدیری اصل، باقر در دارایان

قدیری اصل، باقر در دارایان (2)

دکتر باقر قدیری اصل

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1306

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه پاریس, 1340