متوسلی، محمود در دارایان

متوسلی، محمود در دارایان (26)

دکتر محمود متوسلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد, دانشگاه شهید بهشتی, 1354

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اوکلاهما, 1356

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اوکلاهما, 1360

پسا دکتری:اقتصاد از دانشگاه هیتوتسوباشی, 1365

 

شنبه, 03 خرداد 1393 ساعت 21:17

کتاب نهادها و توسعه

پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1392 ساعت 19:26

مقاله اقتصاددانان رفتاري و نظريه هاي آنها

چهارشنبه, 30 تیر 1389 ساعت 00:00

علوم شناختی و عملکرد اقتصادی

چهارشنبه, 30 دی 1388 ساعت 00:00

علم اقتصاد مبتني بر ارگان عصبي