متوسلی، محمود در دارایان

متوسلی، محمود در دارایان

دکتر محمود متوسلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد, دانشگاه شهید بهشتی, 1354

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اوکلاهما, 1356

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اوکلاهما, 1360

پسا دکتری:اقتصاد از دانشگاه هیتوتسوباشی, 1365