برکچیان، سیدمهدی در دارایان

برکچیان، سیدمهدی در دارایان (18)

 دکتر سید مهدی برکچیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1354 در مشهد

 تحصیلات:

          كارشناسي‏: مهندسی تحلیل سیستم های صنعتی از دانشگاه

          صنعتی شریف1377

          كارشناسي ارشد‏: مهندسی سیستم های اقتصادی از موسسه پژوهش

          برنامه ریزی و توسعه تهران، 1380

          کارشناسی ارشد در انگلستان: اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان، 1384

          دكترا‏: اقتصاد از دانشگاه کمبریج، 1389

 

یکشنبه, 07 تیر 1394 ساعت 10:59

مهدی برکچیان: 4 تنگنای رشد اقتصادی 94

چهارشنبه, 04 تیر 1393 ساعت 01:37

برکچیان: لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93