زمانی، شیوا در دارایان

زمانی، شیوا در دارایان (1)

 دکتر شیوا زمانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد:

تحصیلات:

          كارشناسي‏: ریاضی از دانشگاه تهران، 1369

          كارشناسي ارشد‏: ریاشی از دانشگاه تربیت معلم تهران، 1372

          دكترا‏: ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف، 1377