عابدینی، جواد در دارایان

عابدینی، جواد در دارایان (0)

دکتر جواد عابدینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی - پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

          كارشناسي‏: اقتصاد بازرگانی از دانشگاه تهران 1378

          كارشناسي ارشد‏: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران 1380

          دكترا‏: اقتصاد از دانشگاه نانت فرانسه 2007