فاطمی اردستانی، سید فرشاد در دارایان

فاطمی اردستانی، سید فرشاد در دارایان

دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

مطالب فرشاد فاطمی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1352 در اصفهان

تحصیلات:

             كارشناسي‏: مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان، 1373

          كارشناسي ارشد‏: مهندسی سیستم های اقتصادی از موسسه پژوهش

          برنامه ریزی و توسعه تهران، 1376

          کارشناسی ارشد در انگلستان: اقتصاد از دانشگاه اسکس انگلستان، 1384

          دكترا‏: اقتصاد از دانشگاه UCL لندن انگستان، 1388 

 

مطالب فرشاد فاطمی در دارایان را اینجا بخوانید