محمودی، وحید در دارایان

محمودی، وحید در دارایان (21)

دکتر وحید محمودی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

سایت شخصی

مقالات علمی - پژوهشی در sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1345 در ممسنی استان فارس

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1368

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1371

دکتری: اقتصاد مالیه عمومی و توسعه اقتصادی از دانشگاه اسکس

انگلستان، 1379

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی