امامی میبدی، علی در دارایان

امامی میبدی، علی در دارایان (6)

دکتر علی امامی میبدی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی - پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دقت شود)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: کلاک_ارنگه

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: