حیدری، حسن در دارایان

حیدری، حسن در دارایان (11)

دکتر حسن حيدري (ارومیه)

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اروميه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اروميه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد: 1349 در ارومیه

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1372

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1375

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا، 1385