شهبازی، کیومرث در دارایان

شهبازی، کیومرث در دارایان (11)

دکتر كيومرث شهبازي

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اروميه

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اروميه

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد: 1354

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه تبریز, سال1378

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران, سال 1380

        عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: برآورد تابع تقاضای سفرهای

        جاده ای در مسیرهای موردی

        دکتری: اقتصاد صنعتی از universite de caen bassenormandie/france,2008

        عنوان رساله دکتری: تحلیل رقابت چندجانبه در اقتصاد بین الملل

 

چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 21:05

تاثير رونق صادراتي بر بيکاري در ايران

چهارشنبه, 01 خرداد 1392 ساعت 21:24

شهبازی: کتاب سازمان صنعتی