افشاری، زهرا در دارایان

افشاری، زهرا در دارایان (12)

دکتر زهرا افشاری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1355

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه ایندیانا آمریکا، 1359

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه ایندیانا آمریکا، 1362

 

چهارشنبه, 27 تیر 1380 ساعت 15:33

کتاب اقتصاد خانواده ‏زهرا افشاري