بزازان، فاطمه در دارایان

بزازان، فاطمه در دارایان (8)

دکتر فاطمه بزازان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1358

        کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه تربیت مدرس، 1367

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه لیورپول انگلستان، 1381