زاهدی وفا، محمد هادی در دارایان

زاهدی وفا، محمد هادی در دارایان (3)

دکتر محمد هادی زاهدی وفا

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق (ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

كارشناسي‏:

كارشناسي ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام

صادق (ع)

عنوان پایان نامه: مباني‌ خرد اقتصاد كلان

دكترا‏: دکترا اقتصاد از دانشگاه اتاوا، 1380

 عنوان رساله: رشد درونزا؛ يك‌ مدل‌ جستجوي‌ پياپي‌ براي‌

فنآوريهاي‌ جديد با كاربرد درتجارت بين‌ الملل

رتبه دانشگاهی:استادیار