شاهرودی، محمدرضا در دارایان

شاهرودی، محمدرضا در دارایان (0)

دکتر محمد رضا شاهرودی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

 كارشناسي‏:

كارشناسي ارشد: اقتصاد دانشگاه ايالتي جورجيا آتلانتا

دكترا‏: دکترا اقتصاد از دانشگاه سيراکيوز، ايالت نيويورک

رتبه دانشگاهی: استادیار