شریف زاده، محمد جواد در دارایان (8)

دکتر محمد جواد شریف زاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) _ 1384

        پايان نامه كارشناسي ارشد: رزيابي آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر

        سطح دستمزدها، سطح عمومي

        قيمت ها، قيمت محصولات ساير بخش ها، شاخص بهاي مخارج دولت و

        شاخص بهاي كالاهاي صادراتي

        (تحليل داده- ستانده)، به راهنمايي دكتر مهدي صادقي

        دکتری: دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران با گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد

        پولی _ 1389

        رساله دکتری: حلیل رویکرد اسلام در تخصیص منابع از منظر هزینه های مبادله: با تأکید

        بر تعامل بازار و نهادهای حقوقی _ به راهنمایی دکتر الیاس نادران

        رتبه دانشگاهی: استادیار