منظور، داود در دارایان

منظور، داود در دارایان (2)

دکتر داوود منظور

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1365

        کارشناسی ارشد: اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

        دکتری: علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی،

        دانشگاه تهران، 1379

        رتبه دانشگاهی: دانشیار

 

دوشنبه, 17 دی 1397 ساعت 17:45

داود منظور: زیرپوست بودجه ۹۸