نعمتی، محمد در دارایان

نعمتی، محمد در دارایان (4)

دکتر محمد نعمتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق (ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

كارشناسي‏:

كارشناسي ارشد پیوسته: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام

صادق (ع)، 1384

عنوان پایان نامه: قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی، استاد راهنما:حجت

السلام غلامرضا مصباحی مقدم

دكترا‏: دکترا اقتصاد از دانشگاه تهران، 1392

 عنوان رساله: عدالت بین نسلی در اندیشه جان رالز و تبیین آن از منظر

اسلامی، استاد راهنما، دکتر الیاس نادران

رتبه دانشگاهی:استادیار