ترکی، لیلا در دارایان

ترکی، لیلا در دارایان (3)

دکتر لیلا ترکی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی (گرایش نظری), دانشگاه اصفهان، 1377-1373

کارشناسی ارشد: برنامه ريزی سيستم های اقتصادی, دانشگاه شيراز،

1381-1378

دکتری: علوم اقتصادی (اقتصاد بين الملل-مالی و نظري), دانشگاه اصفهان،

1387-1383