امیری، هادی در دارایان

امیری، هادی در دارایان (12)

دکتر هادی امیری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1377

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1380

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران