مویدفر، رزیتا در دارایان

مویدفر، رزیتا در دارایان (3)

دکتر رزیتا موید فر

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری, اصفهان, ایران, 1373-1369

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی, دانشگاه

الزهرا(س), 1377-1374

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان, ایران, 1380-1385