واعظ برازانی، محمد در دارایان

واعظ برازانی، محمد در دارایان (7)

دکتر محمد واعظ برازانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شیراز, 1365

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه آزاد, 1378