عسگری، حشمت الله در دارایان (0)

دکتر حشمت اله عسگری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ایلام

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ایلام

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir (تشابه اسمی دارد)

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد سنجی و اقتصاد بین الملل از دانشگاه علامه

طباطبایی تهران