ایرانی کرمانی، فاطمه در دارایان

ایرانی کرمانی، فاطمه در دارایان

فاطمه ایرانی کرمانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

        کارشناسی: بیمه و اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران, 1355

        کارشناسی ارشد: اقتصاد بین الملل از دانشگاه سانفرانسیسکو آمریکا, 1363

        دکتری: