بهمنی، مجتبی در دارایان

بهمنی، مجتبی در دارایان (3)

دکتر مجتبی بهمنی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1343, آباده

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان, 1368

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران, 1372

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران