حری، حمید رضا در دارایان

حری، حمید رضا در دارایان (8)

دکتر حمیدرضا حری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1342, کرمان

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان, 1369

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس, 1372

        دکتری: اقتصاد پولی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران, 1387