شکیبایی، علیرضا در دارایان

شکیبایی، علیرضا در دارایان (6)

دکتر علیرضا شکیبایی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد شهید باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان, 1367

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران, 1370

        دکتری: اقتصاد پولی از دانشگاه تربیت مدرس تهران, 1380