گلستانی، شهرام در دارایان

گلستانی، شهرام در دارایان (5)

دکتر شهرام گلستانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه باهنر کرمان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1372

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد, 1375

        دکتری: اقتصاد پولی از دانشگاه تهران, 1383