فلاحی، محمد علی در دارایان

فلاحی، محمد علی در دارایان

دکتر محمد علی فلاحی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام

        صادق(ع),1370

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران,1377