لطفعلی پور، محمد رضا در دارایان

لطفعلی پور، محمد رضا در دارایان

دکتر محمد رضا لطفعلی پور

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در اسفراین

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: