توتونچیان، ایرج در دارایان

توتونچیان، ایرج در دارایان (2)

دکتر ایرج توتونچیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: تهران، 1319

تحصیلات: 

        کارشناسی: بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی، 1341

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه وایومینگ آمریکا، 1351

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه تگزاس آمریکا، 1355