امینی، امراله در دارایان

امینی، امراله در دارایان (14)

دکتر امراله امینی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دقت شود)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری:

 

دوشنبه, 13 اسفند 1397 ساعت 10:36

امرالله امینی: اقتصاد دولتی و مالیات

سه شنبه, 11 مهر 1396 ساعت 10:06

امرالله امینی: خودرو برند بسازیم