آماده، حمید در دارایان

آماده، حمید در دارایان (8)

دکتر حمید آماده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دقت شود)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: مشهد

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: