بهرامی، جاوید در دارایان

بهرامی، جاوید در دارایان (7)

دکتر جاوید بهرامی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: تهران

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: