درخشان، مسعود در دارایان

درخشان، مسعود در دارایان

دکتر مسعود درخشان

مطالب مسعود درخشان در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1328 در تهران

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1350

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه لندن

 

مطالب مسعود درخشان در دارایان را اینجا بخوانید