محمدی، تیمور در دارایان

محمدی، تیمور در دارایان (20)

دکتر تیمور محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری:

 

دوشنبه, 08 تیر 1394 ساعت 13:23

دو نرخ ماليات بر ارزش افزوده

چهارشنبه, 19 فروردين 1394 ساعت 13:02

تیمور محمدی: آزادی بستر کاهش نابرابری‏