مشیری، سعید در دارایان

مشیری، سعید در دارایان (7)

دکتر سعید مشیری

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران (ندارد)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ساسکاتچوان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران, 1359

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران, 1964 و اقتصاد از دانشگاه

        تورنتو کانادا, 1372

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه مانیتوبا کانادا, 1377