درگاهی، حسن در دارایان

درگاهی، حسن در دارایان

دکتر حسن درگاهی

مطالب حسن درگاهی در دارایان را اینجا بخوانید

سایت شخصی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 1335 در زنجان

تحصیلات:

کارشناسی: تحقیق در عملیات، مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر

کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان و اقتصاد پولی، دانشگاه منچستر، انگلستان

دکتری: اقتصاد از دانشگاه لیورپول، انگلستان

 مطالب حسن درگاهی در دارایان را اینجا بخوانید