درگاهی، حسن در دارایان

درگاهی، حسن در دارایان (23)

دکتر حسن درگاهی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از انگلستان

 

شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 20:18

حسن درگاهي: دو تصوير از ايران ١٤٠٠

سه شنبه, 13 مرداد 1394 ساعت 15:00

حسن درگاهی: بسته اقتصادی برای پساتحریم

یکشنبه, 25 آبان 1393 ساعت 09:26

درگاهی: عواقب کاهش نرخ سود بانکی

شنبه, 01 شهریور 1393 ساعت 12:45

درگاهی: مبنای تعیین نرخ سود بانکی