صمصامی مزرعه آخوند، حسین در دارایان

صمصامی مزرعه آخوند، حسین در دارایان (19)

دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شهید بهشتی

 

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 12:31

80 اقتصاددان از رئیسی حمایت کردند