نگین تاجی، زریر  در دارایان

نگین تاجی، زریر در دارایان (1)

دکتر زریر نگین تاجی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

پنج شنبه, 25 مرداد 1397 ساعت 11:18

ریشه پروژه‌های فرسایشی در تهران