نمازی، حسین در دارایان

نمازی، حسین در دارایان (3)

دکتر حسین نمازی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - بازنشسته

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران - ندارد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1323,شیراز

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اینسبروگ اتریش,1348

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه اینسبروگ اتریش,1350

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اینسبروگ اتریش,1353