یزدانی، مهدی در دارایان (1)

دکتر مهدی یزدانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir (تشابه اسمی دارد)

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان