رستمی، مهدی در دارایان

رستمی، مهدی در دارایان (0)

دکتر مهدی رستمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران، 1376

دکتری: مدیریت استراتژی و بین الملل از دانشگاه کلگری کانادا، 1385