فرازمند، حسن در دارایان

فرازمند، حسن در دارایان (8)

دکتر حسن فرازمند

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد با گرایش اقتصاد بین الملل از دانشگاه شهید

بهشتی، 1370

دکتری: اقتصاد با گرایش بخش عمومی و اقتصاد بین الملل از دانشگاه

اصفهان، 1384