منتظرحجت، امیرحسین در دارایان

منتظرحجت، امیرحسین در دارایان (0)

دکتر امیر حسین منتظر حجت

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1380

کارشناسی ارشد: اقتصاد با گرایش تجارت بین الملل از دانشگاه شهید

چمران اهواز، 1382

دکتری: اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی و تجارت بین الملل از دانشگاه

پوترا کوالالامپور مالزی، 1390