ابراهیمی، محسن در دارایان

ابراهیمی، محسن در دارایان (2)

 دکتر محسن ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1367

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1369

دکتری: اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1377