فرزین، محمدرضا در دارایان

دکتر محمدرضا فرزین

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1344 در کاشان

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی, 1368

        کارشناسی ارشد: اقتصاد با گرایش اقتصاد سنجی از دانشگاه تهران, 1372

        دکتری: اقتصاد با گرایش بخش عمومی و اقتصاد بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی

        تهران, 1379