شقاقی، وحید در دارایان

شقاقی، وحید در دارایان (126)

دکتر وحید شقاقی (شهری)

سایت شخصی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه خوارزمی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1381

دکتری: اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس، 1388

 

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 ساعت 16:28

وحید شقاقی شهری: الزامات کاهش سود بانکی

صفحه1 از2