سپهر دوست، حمید در دارایان

سپهر دوست، حمید در دارایان

دکتر حمید سپهر دوست

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1340 در رشت

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: