فخرایی، سید محمد در دارایان (0)

سید محمد فخرایی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق ادینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1329 در دزفول

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: