فطرس، محمد حسن  در دارایان

فطرس، محمد حسن در دارایان (14)

دکتر محمد حسن فطرس

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1329 در بروجرد

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: